Дейности


Нашата дейност обхваща:

  • Извършване на рехабилитация, електромонтаж, ел. изграждане, монтаж на първична и вторична комутация в ел. уредби
  • Изграждане въздушни и кабелни линии 0,4 – 20 кV
  • Доставяне и монтаж на КТП и МТП /комплексни трансформаторни постове/
  • Изпълнение на заземителни и мълниезащитни инсталации
  • Изпълнение на промишлени и битови осветителни и силови инсталации
  • Изнасяне и рециклиране на електромерни табла
  • Доставка на комутационна апаратура Н.Н
  • Изкопни и възстановителни дейности
  • Осветление /улично и парково/